Gas group

Bombolat RAGASCO

Bombola Complet 5Kg

Përmasat  e bombolës 5 kg janë: gjatësia 39 cm dhe diametri 30.6 cm. E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.

 

Bombola Complet 8Kg

Përmasat  e bombolës 8 kg janë: gjatësia 48 cm dhe diametri 30.6 cm.E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.

 

Bombola Complet 10Kg

Përmasat  e bombolës 10 kg janë: gjatësia 57 cm dhe diametri 30.6 cm.E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.

 

Bombola Complet 15Kg

Përmasat  e bombolës 15 kg janë: gjatësia 72 cm dhe diametri 30.6 cm. E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.

 

Bombola Complet 5Kg

Përmasat  e bombolës 5 kg janë: gjatësia 39 cm dhe diametri 30.6 cm. E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.

 

Bombola Complet 8Kg

Përmasat  e bombolës 8 kg janë: gjatësia 48 cm dhe diametri 30.6 cm. E cila nuk shpërthen në asnjë rrethanë dhe me jetëgjatësi 500 vjeçare.